Versteeg TCM

WIE BEN IK?

Vanuit mijn bedrijf VERSTEEGTCM zet ik mij, Theo Versteeg, sinds mei 2006 in als NMI mediator (Nederlands Mediation Instituut), Businesscoach en Interim manager (HRM). In deze laatste rol richt ik me op zaken als werving en selectie, inzetplanning, personeelsontwikkeling, personeelszorg en uitstroom.

Daarvoor heb ik in een veeljarige en gevarieerde loopbaan bij IBM veel ervaring opgedaan in zeer uiteenlopende rollen binnen de Marketing- en ICT organisatie. De laatste tien jaar in de rol van Project Manager en People Manager waarbij ik een coachende wijze van leidinggeven hanteerde.

In mijn werk als manager bij IBM, en later ook vanuit mijn eigen bedrijf als interim manager bij de Belastingdienst, heb ik veel te maken gehad met teamcoaching, coachen op competenties, persoonlijke- en professionele ontwikkeling, en het herkennen en ontwikkelen van management potentieel. Ook het beoordelen, waarderen en belonen van medewerkers, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, slecht nieuws gesprekken en het omgaan met verzuimproblematiek behoorden tot mijn takenpakket.

In het coachen van jonge leidinggevenden heb ik veel ervaring. Junior leidinggevenden, veelal ambitieus, ervaren een senior coach vaak als een steunpilaar en vertrouwenspersoon. Het is mijns inziens goed als medewerkers zelf tot inzichten komen. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Medewerkers die zo in beweging komen, leveren voor zichzelf en de organisatie meer toegevoegde waarde op. Ook liep ik als leidinggevende tegen spanningen en conflictsituaties aan die ik vaak intuïtief met gezond verstand en gevoel kon oplossen.

Om mijn ervaring, kennis en vaardigheden als manager met betrekking tot conflictbemiddeling en coaching te professionaliseren en mijzelf als zodanig te kunnen inzetten, heb ik in aansluiting op mijn praktische ervaring de nodige trainingen gevolgd en succesvol afgesloten. 

Zoals u op de website www.bedandbreakfastpaasloo.nl kunt zien hebben mijn vrouw en ik sinds kort de beschikking over een prachtig Bed and Breakfast in Paasloo. Ik ben daardoor in de gelegenheid coaching- en mediationgesprekken te voeren binnen en buiten mijn kantoor in een prachtige omgeving.                   

.